Spjutriket

Spjutriket

Spjutriket dominerar östern. Väldiga barbarkrigare härjar länderna kring stormhavet i jakt på slavar och skatter. De är orädda och föraktar svaghet. Få ting är mer skrämmande än spjutrikets krigare i strid.

   I de väldiga skogarna lever garmar, troll och väldiga kölddrakar.

   Spjutjarlen i Hällregn är den mäktigaste av härskarna i landet. Inte långt efter kommer den Brim och slutligen Gode. Mundsätten är starkast i Raudaland  och det ryktas att många av dem är skepnadsskiftare och vandrar som vargar om natten. i Nordväst vid Bjurklippan finns två mäktiga ätter. Den ena är Bjurätten och den andra är de fruktade Svinegagnarna. Sist och slutligen, längst i norr, i det land som kallas Fornmark, härskar den äldsta ätten i riket. Fornätten.

   I forntiden, då de stora isarna växte sig större och högre, sägs det att Sjutlänningarna kom vandrande söderut. De kallar sig fortfarande nordmän. Ett bevis för att berättelserna stämmer, är att den bittra kylan som råder i Spjutländerna om vintrarna, klarar de bättre än något annat folk.

Denna karta visar Areds resor i den första boken.