Karaktärer

KARAKTÄRERAred av Bjurätten

Den äldste av tre bröder.


Ella av Stenstupaätten

Saxe av Gäldätten

Ada av Alderätten

Vords dotter och enda barn.

Sol av Hällregnsätten

Trollkarlen Feyd


Kärlek

Ared och Ada

Vord av Alderätten

Smycket

som Ared ger till Ada

Mod av Bjurätten

Farbror till Ared och Ymer