Ared

av Bjurätten

Den äldste av de tre bröder.

Ella

av Stenstupaätten

Saxe

av Gäldätten

Ada

av Alderätten

Vords dotter och enda barn.

Sol

av Hällregnsätten

Trollkarlen Feyd

 

Kärlek

Ared och Ada

Vord

av Alderätten

Smycket

som Ared ger till Ada

Mod

av Bjurätten

Farbror till Ared och Ymer