Gård i spjutriket

Ett uråldrigt fäste, inte byggt av spjutlänningar.

Så som stridsraseriet ser ut när bärsärken rider kämpar.

Ruin i ett fallet rike

I dimman

Strid